Wednesday, May 29, 2024

Ka gafarce mu.
Ba mu da shafin da kake nema.