Saturday, February 25, 2023

Ka gafarce mu.
Ba mu da shafin da kake nema.